Haute couture

Haute couture

Haute couture, Bild 1&3 visar en skiss inför offentligt verk i skala 1:1 Mått diameter ca 3,5 meter, Handsydd danstrikå på stålskelett

Bild 2 visar experiment med infärgningar med olika färgmedium

Date

januari 1, 2022

Category

Konstprojekt, Offentlig konst

Tags

art