Herbarium

Herbarium

Herbarium är en offentlig gestaltning för Rinkabyholms sporthall i Kalmar, beställare Kalmar kommun. Verket finns i den nya stadsdelen Södra staden, byggnaden är ritad av Tengbom arkitekter. Utgångspunkten för verket är vanligt förekommande vilda växter, samlade och pressade från närområdet. Förlagorna är tecknade för hand och sedan skurna i Cortenstål. Herbarium har också en pedagogisk anknytning då man förr i skolan fick till sommaruppgift att pressa växter och katalogisera dessa i en mapp, ett Herbarium, Intill varje växt finns det svenska och vetenskapliga latinska namnet.  Uppfört 2021

Date

januari 1, 2022

Category

Offentlig konst

Tags

art, design