Archive

Herbarium

Herbarium är en offentlig gestaltning för Rinkabyholms sporthall i Kalmar, beställare Kalmar kommun. Verket finns i den nya stadsdelen Södra staden, byggnaden är ritad av Tengbom arkitekter. Utgångspunkten för verket är vanligt förekommande vilda växter, samlade och pressade från närområdet. Förlagorna är tecknade för hand