Archive

Sagoluren

Titel: Sagoluren, Lyssna/låta, analog förstärkare eller lyssnarlur Material: Rostfritt stål Konstnärligt utsmyckningsuppdrag för Kalmar Kommun 2008, Lekplatsen Sagolandet på Skälby 4H gård

Haute couture

Haute couture, Bild 1&3 visar en skiss inför offentligt verk i skala 1:1 Mått diameter ca 3,5 meter, Handsydd danstrikå på stålskelett Bild 2 visar experiment med infärgningar med olika färgmedium

Pärlbandet

"Konst och pedagogik går hand i hand i Joanna Erikssons skulptur Pärlbandet. Precision i formen och lekfullhet i uttrycket framkallar minnen hos vuxna och väcker nyfikenhet hos barn. Förskolan Hagelstavägen 24 är en del av konceptet ”Framtidens förskolor”. I det växande Stockholm behövs nya förskolor. Sisab har

Herbarium

Herbarium är en offentlig gestaltning för Rinkabyholms sporthall i Kalmar, beställare Kalmar kommun. Verket finns i den nya stadsdelen Södra staden, byggnaden är ritad av Tengbom arkitekter. Utgångspunkten för verket är vanligt förekommande vilda växter, samlade och pressade från närområdet. Förlagorna är tecknade för hand