Archive

Skissarbete

Skissarbete inför gestaltning av en utställning till sommaren 2022. (om vildbin och annat flygande)

Haute couture

Haute couture, Bild 1&3 visar en skiss inför offentligt verk i skala 1:1 Mått diameter ca 3,5 meter, Handsydd danstrikå på stålskelett Bild 2 visar experiment med infärgningar med olika färgmedium

Det står skrivet i stjärnorna

`Det står skrivet i stjärnorna´ är ett pågående arbete där jag samtalat med forskare på Linneuniversitetet kring temat sökande, mening, utblickar mot universum och vad som är liv. I processen har jag arbetat med modeller av omloppsbanor, teleskopsbilder och stjärnkonstellationer kring temat tid och rum. En

Inneröra

TItel: INNERÖRA stående skulptur ca: 130x55cm, två hängande skulpturer ca: 65x145cm Material: Ståltråd, elastisk polyestertextil (danstrikå), lim,wire Bakgrund: Inneröra är från början ett idébaserat skissprojekt i skala 1:1, som studier av anatomiska delar av innerörat. Intentionen var från början att analysera formerna från insidan, men kom också att