Archive

Skissarbete

Skissarbete inför gestaltning av en utställning till sommaren 2022. (om vildbin och annat flygande)

På gång

Välkommen till "Konsthantverkarna Drömmer", en medlemsutställning hos Konsthantverkarna (länk) i Stockholm. Där hänger ett blått verk av mig, (inköpt av Handelsbankens konstförening). 'Under 2022 arbetar jag bland annat med ett offentligt verk för Stockholm konst  och en separatutställning på Kaleido I Uppsala.

Det står skrivet i stjärnorna

`Det står skrivet i stjärnorna´ är ett pågående arbete där jag samtalat med forskare på Linneuniversitetet kring temat sökande, mening, utblickar mot universum och vad som är liv. I processen har jag arbetat med modeller av omloppsbanor, teleskopsbilder och stjärnkonstellationer kring temat tid och rum. En